Spring naar content

Update AVG

06-03-2023 / 57 minuten

van de koper en de verkoper. Hiertoe ben je verplicht aangezien de identiteit van de betrokkenen vastgesteld moet worden onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Maar mag je die gegevens bewaren? En zo ja, hoe lang dan en zijn er regels voor de manier waarop je ze bewaart? Zijn er zaken gewijzigd sinds de invoer in 2018? 
Voor dit webinar hebben we Reny Stark uitgenodigd. Reny is advocaat bij Van Veen Advocaten en houdt zich naast het algemene verbintenissenrecht ook bezig met zaken op het gebied van IT en privacy. Ze weet ook alles van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zorgt dat we weer helemaal op de hoogte zijn.