Spring naar content

Discriminatie op de woningmarkt

03-02-2022 / 40 minuten

De overheid heeft in 2021 een onderzoek laten uitvoeren naar discriminatie op de woningmarkt. Uit landelijke praktijktesten en mystery calls blijkt dat discriminatie op de woningmarkt vaak voorkomt: zowel in grote steden als daarbuiten.
Een plek om te wonen is een fundamenteel mensenrecht dat verankerd is in de Nederlandse Grondwet, daaraan valt niet te tornen en dat zal ook niemand willen. Maar wanneer is er sprake van discriminatie? Onwillekeurig denkt iedereen dan aan het afwijzen van iemand op basis van afkomst of een niet-Nederlands klinkende naam. Maar er zijn nog veel meer vormen van discriminatie waar u zich misschien onbedoeld ook weleens schuldig aan heeft gemaakt.
Niet alleen is de vraag is er sprake van discriminatie, maar ook: “Hoe kunt u ermee omgaan?” En waar kunt u terecht indien u discriminatie constateert of ermee wordt geconfronteerd?
In de Vastgoedpro-studio gaat Rolph Limpens, beleidsadviseur van Vastgoedpro, in gesprek met Anna Koolstra, Beleidsadviseur Wonen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.