Spring naar content

Pacht Landelijk Vastgoed

01-07-2022 / 59 minuten

Pacht. Voor iedereen die bezig is in het agrarische segment een bekende term.
Wie grond wil pachten of verpachten zal zich aan de regels moeten houden. Maar die regels zijn misschien complexer dan je denkt!
Wat is het verschil tussen huur en pacht? Stel dat je de grond die je verpacht hebt wilt verkopen, kan dat dan? Kun je een pachter van je grond af krijgen? Een pachtovereenkomst wijzigen of ontbinden: hoe pak je dat aan? En wat gebeurt er met de pachtovereenkomst als de pachter komt te overlijden.
Voor dit webinar hebben we Willem Bruil uitgenodigd. Willem is werkzaam bij het Instituut voor Agrarisch Recht en houdt zich bezig met het gehele agrarisch recht, maar in het bijzonder met pacht, landinrichting, ruimtelijke ordening, landbouw en natuur, agrarisch milieurecht en marktordening.
De presentatie is in handen van Rolph Limpens, Beleid en Advies van Vastgoedpro.