Spring naar content

Transformatie van winkels naar wonen

12-06-2023 / 61 minuten

In Nederland hebben we een groot tekort aan woonruimte. Daarom wordt er naar steeds meer mogelijkheden gekeken om nieuwe woonruimte te creëren. Een van de plannen is om de leegstaande winkelruimtes – met name in centra van steden- te transformeren naar woonruimte. 

We praten hierover met Hans van Tellingen, directeur van onderzoeksbureau Strabo en specialist in winkelcentrumonderzoek en -advies. Hans is tevens auteur van het boek “Waarom stenen winkels winnen”. 

Hans is van mening dat er wel degelijk toekomst zit in stenen winkels en dat deze bezig zijn aan een (hernieuwde) opmars. Hij baseert zijn mening op jarenlang onderzoek naar winkels en winkelcentra. 

Een must-watch voor vastgoedondernemers die winkels in hun portefeuille hebben en iedereen die meer wil weten over oplossingen voor het woningtekort.