Spring naar content

Verbeterplan ‘Vertrouwen in het koopproces’

09-09-2022 / 49 minuten

Eerder dit jaar is door minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en de woningmarktpartijen het verbeterplan ‘Vertrouwen in het koopproces’ ondertekend.
Dit verbeterplan moet ervoor zorgen dat de gedragscodes van de branche begrijpelijk, duidelijk, concreet en goed vindbaar zijn.
In het verbeterplan zijn afspraken vastgelegd rondom informatievoorziening, heldere gedragscodes, een biedlogboek, tuchtrecht, vrijheid in verkoopmethodes en een nieuw, laagdrempelig meldpunt voor consumenten.
Het biedlogboek is een eerste stap in het door de brancheorganisaties ondertekende verbeterplan ‘Vertrouwen in het koopproces’.
In dit webinar geven Rolph Limpens en Roelof Piest van Vastgoedpro tekst en uitleg over de genomen én nog te nemen stappen.