Spring naar content

Verduurzaming woning

03-12-2021 / 45 minuten

De Nederlandse politiek heeft een doel vastgesteld: in 2030 stoten we in Nederland de helft minder broeikasgassen uit dan we in 1990 deden. Huiseigenaren staan dus voor de opgave hun woning te verduurzamen. Mogelijkheden genoeg maar waar moet je beginnen? Welke investeringen leveren het meeste rendement op? Zonnepanelen? Extra isolatie?

Erwin Reuterink van Asisti, schade-expert en EPA-adviseur, heeft daar zo zijn eigen mening over. Het valt hem op dat met allerlei aanpassingen, ook de problemen toenemen: “Men doet er alles aan om comfortabel, zo energiezuinig mogelijk en zonder vochtproblemen te wonen. Door een onjuiste kijk op de maatregelen en een verkeerde aanpak en/of uitvoering hiervan, gaat vaak veel fout. Met alle gevolgen van dien.” Roelof Piest vraagt hem wat hij daarmee bedoelt en welke aanpassingen dan wél zin hebben.