Spring naar content

Verzakkingen door droogte

17-02-2023 / 61 minuten

De droge zomers van de afgelopen jaren zorgen in het hele land voor beweging en verzakkingen. Vanwege de droogte daalt de bodem veel sneller dan gedacht, waardoor onder meer gebouwen, leidingen en wegen sneller verzakken. De schade loopt inmiddels in de tientallen miljarden. Het KCAF, Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek, schat dat de komende dertig jaar alleen al één miljoen woningen opnieuw gefundeerd moeten worden. 
Het meest kwetsbaar zijn panden die niet op betonnen palen of een betonnen fundering zijn gebouwd. Het gaat dan om panden, gebouwd voor 1980, die nog op houten palen staan. 
In dit webinar praten we over de funderingsschade die door droogte kan ontstaan en op welke visuele kenmerken je als makelaar of taxateur je alert moet zijn. Voor dit webinar hebben we een expert nodig die alles weet over funderingen, funderingsschade én methodes om de schade te herstellen. Robbert Melis van URETEK Benelux BV, is zo’n expert. Wij hebben genoeg vragen voor Robbert maar als jij ook een vraag voor hem hebt, registreer je dan meteen.