Spring naar content

Wwft: onderzoeksplicht

10-12-2021 / 55 minuten

Zoals u weet bent u als makelaar verplicht om bij het aangaan van een relatie met een nieuwe cliënt (vóór OTD) enkele gegevens rondom deze persoon of het bedrijf op te zoeken en te bewaren. Het gaat hier om informatie waarmee kan worden ingeschat in hoeverre de cliënt een risico op witwassen en terrorismefinanciering met zich meebrengt. Naast uw cliënt, dient u op dezelfde manier ook de wederpartij te onderzoeken. Hoe werkt dat precies?
Naast de onderzoeksplicht, legt de Wwft u als makelaar een opleidingsverplichting op. Om aan deze verplichting te voldoen, moeten alle medewerkers en dagelijkse beleidsbepalers die betrokken zijn bij het commerciële proces binnen uw kantoor probleemloos in staat zijn om de Wwft na te leven. Dit betekent niet alleen dat ze ongebruikelijke transacties moeten kunnen herkennen en het cliëntenonderzoek moeten kunnen uitvoeren, maar ook dat ze moeten deelnemen aan een periodieke opleiding. Rob Overduin bespreekt de ins & outs met ComplyNow.